Challenge 1 (Singleplayer) Challenge 2 (Singleplayer) Challenge 3 (Singleplayer) Challenge 4 (Singleplayer) Challenge 1 (Multiplayer) Challenge 2 (Multiplayer) Challenge 3 (Multiplayer) Challenge 4 (Multiplayer)
1-1 Deku Forest 2m 10s
LustNoelLustNoel
2m 23s
LustNoelLustNoel
2m 15s
LustNoelLustNoel
2m 42s
LustNoelLustNoel
2m 03s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid1-2 Buzz Blob Cave 2m 23s
KooparyKoopary, LustNoelLustNoel
3m 26s
LustNoelLustNoel
2m 25s
LustNoelLustNoel
2m 46s
LustNoelLustNoel
2m 08s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid1-3 Moblin Base 2m 54s
KooparyKoopary
4m 21s
LustNoelLustNoel
4m 56s
LustNoelLustNoel
3m 51s
LustNoelLustNoel
2m 39s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid1-4 Forest Temple 3m 36s
KooparyKoopary
3m 56s
LustNoelLustNoel
3m 46s
LustNoelLustNoel
3m 45s
LustNoelLustNoel
3m 22s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid2-1 Secret Fortress 2m 31s
LustNoelLustNoel
3m 47s
LustNoelLustNoel
3m 24s
LustNoelLustNoel
2m 53s
LustNoelLustNoel
2m 13s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid2-2 Abyss of Agony 2m 59s
KooparyKoopary
3m 37s
LustNoelLustNoel
4m 17s
LustNoelLustNoel
3m 12s
LustNoelLustNoel
2m 41s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid2-3 Cove of Transition 2m 16s
LustNoelLustNoel
2m 41s
LustNoelLustNoel
2m 27s
LustNoelLustNoel
2m 27s
LustNoelLustNoel
2-4 Water Temple 3m 57s
LustNoelLustNoel
4m 08s
LustNoelLustNoel
4m 38s
LustNoelLustNoel
4m 41s
LustNoelLustNoel
3m 14s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid3-1 Blazing Trail 2m 48s
LustNoelLustNoel
4m 54s
LustNoelLustNoel
3m 20s
LustNoelLustNoel
3m 27s
LustNoelLustNoel
1m 44s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid3-2 Hinox Mine 3m 49s
LustNoelLustNoel
4m 08s
LustNoelLustNoel
4m 52s
LustNoelLustNoel
3m 50s
LustNoelLustNoel
3m 30s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid3-3 Den of Flames 2m 26s
LustNoelLustNoel
2m 36s
LustNoelLustNoel
2m 32s
LustNoelLustNoel
2m 35s
LustNoelLustNoel
3-4 Fire Temple 3m 19s
KooparyKoopary
3m 30s
LustNoelLustNoel
3m 23s
LustNoelLustNoel
3m 39s
LustNoelLustNoel
2m 58s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and LustNoel 24-1 Frozen Plateau 2m 00s
LustNoelLustNoel
2m 30s
LustNoelLustNoel
3m 23s
LustNoelLustNoel
2m 30s
LustNoelLustNoel
2m 12s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Koopary24-2 Snowball Ravine 2m 51s
LustNoelLustNoel
2m 49s
LustNoelLustNoel
2m 48s
LustNoelLustNoel
3m 25s
LustNoelLustNoel
4-3 Silver Shrine 2m 59s
WinterPhoenixWinterPhoenix4-4 Ice Temple 3m 19s
KooparyKoopary3m 22s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid5-1 Sealed Gateway 2m 48s
KooparyKoopary2m 36s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid5-2 Bomb Storage 3m 59s
LustNoelLustNoel5-3 Training Ground 3m 13s
LustNoelLustNoel2m 56s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid5-4 The Lady's Lair 5m 04s
LustNoelLustNoel


6m 10s
LustNoelLustNoel
4m 59s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid6-1 Dunes of Infinity 2m 16s
LustNoelLustNoel6-2 Stone Corridors 3m 58s
LustNoelLustNoel6-3 Gibdo Mausoleum 2m 06s
LustNoelLustNoel6-4 Desert Temple 4m 20s
LustNoelLustNoel

4m 59s
LustNoelLustNoel

7-1 Illusory Mansion 3m 01s
LustNoelLustNoel2m 45s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid7-2 Palace Noir 3m 57s
LustNoelLustNoel3m 14s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid7-3 Lone Labyrinth 3m 21s
KooparyKoopary3m 24s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and LustNoel 27-4 Grim Temple 3m 44s
LustNoelLustNoel8-1 Floating Garden 3m 34s
LustNoelLustNoel8-2 Deception Castle 4m 11s
LustNoelLustNoel3m 45s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid8-3 Dragon Citadel 2m 42s
LustNoelLustNoel2m 29s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid8-4 Sky Temple 7m 14s
LustNoelLustNoel6m 18s
LustNoelLustNoel, KooparyKoopary and Astrowizkid