Any% Knight (Easy) 100% Knight (Easy) Any% Lord (Medium) 100% Lord (Medium) Any% Warlord (Hard) 100% Warlord (Hard)
Hadesha Campaign 6m 17s
happycamper_happycamper_
56m 40s
happycamper_happycamper_
Random Map 5m 52s
happycamper_happycamper_
1h 15m 31s
happycamper_happycamper_
Dragon Realms 1m 33s
GwernashGwernash
11m 33s
happycamper_happycamper_
Isle of Sorcery 0m 54s
GwernashGwernash
3m 24s
GwernashGwernash
Erythea Campaign 4m 47s
GwernashGwernash
52m 04s
happycamper_happycamper_
Isladia Campaign 9m 38s
happycamper_happycamper_
49m 19s
happycamper_happycamper_