Any% Knight (Easy) 100% Knight Easy Any% Lord (Medium) 100% Lord (Medium) Any% Warlord (Hard) 100% Warlord (Hard) AI% Warlord vs Knights
Hadesha Campaign 4m 24s
xatrixxxatrixx
53m 54s
happycamper_happycamper_
28m 52s
happycamper_happycamper_
2h 23m 23s
happycamper_happycamper_


1h 03m 40s
Warlord AI
Random Map 5m 45s
xatrixxxatrixx
59m 17s
happycamper_happycamper_

Dragon Realms 1m 33s
GwernashGwernash
11m 33s
happycamper_happycamper_
3m 53s
happycamper_happycamper_14m 41s
Warlord AI
Isle of Sorcery 0m 54s
GwernashGwernash
3m 24s
GwernashGwernash
4m 03s
happycamper_happycamper_

2m 54s
GwernashGwernash

7m 16s
Warlord AI
Erythea Campaign 4m 12s
xatrixxxatrixx
52m 04s
happycamper_happycamper_
35m 37s
happycamper_happycamper_53m 05s
Warlord AI
Isladia Campaign 5m 54s
xatrixxxatrixx
49m 19s
happycamper_happycamper_
21m 04s
happycamper_happycamper_