Full game runs
6th
3m 31s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
Third place
3rd
3m 59s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
9th
10m 08s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
4 years ago
6th
49m 55s
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
4 years ago
7th
1m 12s
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
6 years ago
26th
0m 23s 625ms
NESᴇᴍᴜ
5 years ago
NES
8th
3m 32s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
5th
10m 11s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
7th
16m 35s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
17th
3m 28s 760ms
NESᴇᴍᴜ
5 years ago
6th
6m 15s 700ms
NESᴇᴍᴜ
5 years ago
8th
16m 49s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
First place
1st
2h 18m 07s
JPN / NTSCSNESᴇᴍᴜ
5 years ago
4th
30m 31s
NESᴇᴍᴜ
5 years ago
9th
1m 51s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
Second place
2nd
23m 04s
GBAᴇᴍᴜ
5 years ago
Third place
3rd
0m 18s 600ms
GBAᴇᴍᴜ
5 years ago
5th
28m 40s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
5th
25m 30s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
5 years ago
4th
0m 58s
ᴇᴍᴜ
5 years ago
Arcade
8th
2m 43s 710ms
USA / NTSCArcadeᴇᴍᴜ
5 years ago
Arcade
4th
0m 28s 170ms
USA / NTSCArcadeᴇᴍᴜ
5 years ago
11th
2m 37s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
6th
7m 21s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
15th
7m 21s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
5th
20m 48s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
Third place
3rd
39m 16s
NES
6 years ago
52nd
4m 27s
USA / NTSCGenesisᴇᴍᴜ
6 years ago
92nd
9m 32s
USA / NTSCGenesisᴇᴍᴜ
6 years ago
9th
1m 37s 260ms
SNESᴇᴍᴜ
6 years ago
Second place
2nd
54m 24s
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
6 years ago
6th
7m 50s
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
6 years ago
382nd
1m 39s 790ms
Atari2600ᴇᴍᴜ
6 years ago
22nd
2m 36s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
5th
23m 24s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
20th
9m 07s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
63rd
7m 00s 400ms
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
5th
22m 20s
NESᴇᴍᴜ
6 years ago
10th
16m 46s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
44th
0m 39s 470ms
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
6 years ago
5th
16m 16s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
First place
1st
2m 56s
SFCᴇᴍᴜ
7 years ago
5th
19m 36s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
6th
14m 37s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
Third place
3rd
30m 49s
USA / NTSCGenesisᴇᴍᴜ
7 years ago
8th
18m 40s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
14th
0m 45s 267ms
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
7 years ago
7th
3m 59s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
18th
4m 20s
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
14th
1m 39s 200ms
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
18th
0m 52s 410ms
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
15th
2m 53s 800ms
USA / NTSCNESᴇᴍᴜ
7 years ago
6th
28m 27s
USA / NTSCSNESᴇᴍᴜ
7 years ago
About buffalax
Joined
8 years ago
Online
today
Runs
365
Games run
Godzilla 2: War of the Monsters
47
Runs
Godzilla: Monster of Monsters
Godzilla: Monster of Monsters
Last run 2 years ago
37
Runs
Final Fantasy VI
Final Fantasy VI
Last run 3 months ago
22
Runs
Family Feud (NES)
Family Feud (NES)
Last run 2 months ago
11
Runs
R.B.I. Baseball
R.B.I. Baseball
Last run 5 years ago
9
Runs
Final Fantasy
Final Fantasy
Last run 3 months ago
8
Runs
Action 52 (NES)
Action 52 (NES)
Last run 6 years ago
8
Runs
Games followed
Betrayal at Krondor
Betrayal at Krondor
Last visit 8 months ago
2
visits
X-COM: UFO Defense/ UFO: Enemy Unknown
1
visit
Godzilla: Monster of Monsters
Godzilla: Monster of Monsters
Last visit 1 day ago
799
visits
Final Fantasy VI
Final Fantasy VI
Last visit 24 days ago
729
visits
Godzilla 2: War of the Monsters
474
visits
Family Feud
Family Feud
Last visit 2 months ago
332
visits
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Last visit 3 months ago
240
visits
R.B.I. Baseball
R.B.I. Baseball
Last visit 2 years ago
225
visits
Games moderated
Godzilla: Monster of Monsters
Godzilla: Monster of Monsters
Last action 1 month ago
61
actions
NES Play Action Football
NES Play Action Football
Last action 12 days ago
19
actions
Godzilla 2: War of the Monsters
Godzilla 2: War of the Monsters
Last action 3 years ago
17
actions
Super Play Action Football
Super Play Action Football
Last action 6 years ago
3
actions
Monstania
Monstania
Last action 5 years ago
2
actions