About Rubentus
Joined
2 years ago
Online
today
Runs
36
Games run
Pokémon Black 2/White 2
Pokémon Black 2/White 2
Last run 8 months ago
5
Runs
Pokémon Diamond/Pearl
Pokémon Diamond/Pearl
Last run 7 months ago
5
Runs
Pokémon Platinum
Pokémon Platinum
Last run 2 months ago
5
Runs
Pokémon HeartGold/SoulSilver
Pokémon HeartGold/SoulSilver
Last run 11 months ago
5
Runs
Pokémon X/Y
Pokémon X/Y
Last run 1 year ago
1
Run
Games moderated
Pokémon Diamond/Pearl Category Extensions
26
actions
Pokémon Black 2/White 2 Category Extensions
21
actions
Pokémon Diamond/Pearl
Pokémon Diamond/Pearl
Last action 4 months ago
20
actions
Pokémon HeartGold/SoulSilver
Pokémon HeartGold/SoulSilver
Last action 15 days ago
19
actions
Pokémon Black 2/White 2
Pokémon Black 2/White 2
Last action 5 days ago
8
actions