SEUM: Speedrunners from Hell
  Any% 100% Any% Teleport Any% Antigravity Any% Platform Any% Roar Any% Rocket 100% Teleport 100% Antigravity 100% Platform 100% Roar 100% Rocket
Floor 1

0m 45s 827ms
1st place
1m 11s 810ms
1st place
Floor 2 1m 08s 126ms
2nd place

0m 39s 912ms
1st place
1m 13s 852ms
1st place
Floor 3

1m 26s 748ms
1st place
1m 53s 080ms
1st place
Floor 5

1m 12s 113ms
1st place
1m 39s 635ms
1st place
Floor 7

1m 16s 579ms
1st place