Forums  /  Touhou series  /  Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character