Forums  /  Kaizou Choujin Shubibinman series  /  Kaizou Choujin Shubibinman Zero