Dishonored Forum  /  Xbox series x
  CptTetonCptTeton

Can post a run on xbox series x ?

 
  CptTetonCptTeton

*I

 
  zetzbyszekzetzbyszek

There are already couple runs on Xbox series so yes indeed you can do it

 
  CptTetonCptTeton

I cant choose xbox series x, just xbox one...