Forums  /  Crayon Shin-Chan  /  Crayon Shin-chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo