Forums  /  Crayon Shin-Chan  /  Crayon Shin-chan 2: Ora to Wanpaku Gokko da zo