Forums  /  Crayon Shin-Chan series  /  Crayon Shin-Chan 2: Dai Maou no Gyakushu