Forums  /  Crayon Shin-Chan series  /  Crayon Shin-Chan: Arashi no Yobu Cinema Land no Daibouken!